Samen tuinieren - gereedschappen - AVVN

Ondersteuning voor besturen

Bij de organisatie van gezamenlijk tuinieren komt best veel kijken.

Ondersteuning voor besturen

Samen tuinieren - Ondersteuning besturen - gereedschappen - ©Hans Genthea via Pixabay - klein

Het besturen van een vereniging, het aansturen van een groep initiatiefnemers of het beheren van een gezamenlijk stuk groen: enthousiaste vrijwilligers nemen die verantwoordelijkheid op zich. Bij de organisatie van gezamenlijk tuinieren komt best veel kijken. Je hebt te maken met allerlei wetten en regels van de overheid. Met onderhoudsvraagstukken. Verzekeringen en vergunningen. Soms is het lastig om door de bomen het bos te zien. Dan is het een geruststellende gedachte dat je als vrijwilliger bij AVVN terecht kunt voor informatie, toelichting of advies op maat.

Wegwijzer in wetten en regels

Gekscherend wordt wel eens gezegd dat zo’n beetje alle regelgeving in Nederland op de een of andere manier ook voor het samen tuinieren van toepassing is. Daar zit wel een kern van waarheid in. Een club tuinders vormt met elkaar een mini-maatschappij en de grotere tuinparken vertonen trekken van een klein dorp. Op die ‘groene samenlevingen’ worden veel wetten, regels, verplichtingen en verordeningen op los gelaten. Lees maar mee.

Verenigingsrecht (Nieuw Burgerlijk Wetboek) ligt voor de hand, net als het hele Ruimtelijk Ordeningsrecht met bestemmingsplannen en hun plankaarten en voorschriften. Daarnaast heb je te maken met arboverplichtingen, milieuwetgeving, de mestwet, vergunningaanvragen, kantineregelgeving, aansprakelijkheid en zakelijke lasten. Verder met allerlei andere belastingen en heffingen en actuele (nood) regelgeving zoals de wbtr en de anti-coronamaatregelen. Ook ben je als bestuur verplicht om de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en de leden van het bestuur in te schrijven als UBO .

Bij AVVN kun je terecht voor helderheid en duidelijkheid. Zodat je weet waar je aan toe bent. Met onze eerstelijns ondersteuning helpen we je op weg. Wil je meer advies en specifieke ondersteuning, bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure, dan kun je gebruikmaken van onze tweedelijns ondersteuning. Afhankelijk van het gekozen collectieve lidmaatschap van je vereniging, bond of stichting, kun je een beroep doen op onze eerste- of tweedelijns ondersteuning.

Advies & Bijstand 

Advies & bijstand valt onder tweedelijns ondersteuning.  We gaan dan flink voor je aan de slag. Denk aan interpretatieverschillen van het huurcontract met de gemeente ten aanzien van onderhoudsafspraken. Of besprekingen over een nieuw huurcontract waarbij we aanschuiven aan de onderhandelingstafel. En wat je natuurlijk nooit hoopt, maar toch vaak genoeg bewaarheid wordt, is dat de toekomst van je tuinen op losse schroeven komt te staan. Vanwege woningbouwplannen bijvoorbeeld. Dat zijn complexe problemen die een integrale aanpak behoeven. We zetten altijd in op behoud van de tuinen. We denken mee en leveren argumenten en oplossingen aan. Bijvoorbeeld meer medegebruik. Soms is een verplaatsing van tuinen helaas onvermijdelijk. We gaan dan voor gelijkwaardige compensatie. We begeleiden het hele traject inclusief de schadeloosstellingen voor gemeenschappelijke en particuliere opstallen.  

Afspraken maken  

Wil je een gezellige vereniging, dan is het belangrijk dat je duidelijke afspraken met elkaar maakt. Dat kunnen gedragsregels zijn, maar ook toekomstvisiedocumenten. Als je een vereniging bent, heb je in ieder geval statuten nodig. Dat kun je zien als zoiets als een grondwet. In reglementen werk je de statuten verder uit. Zoals in een huishoudelijk reglement, dat wij aanraden om altijd op te stellen. Je kunt ook nog andere reglementen opstellen, zoals een tuin-, bouw- of taxatiereglement.  

AVVN geeft advies over statuten en reglementen. We bieden modellen als handvat. We begeleiden bij het op maat maken van de statuten en reglementen en zorgen ervoor dat ze met elkaar gestroomlijnd zijn. 

Afspraken binnen de vereniging zorgen voor helderheid en duidelijkheid. Zo kun je als bestuur problemen voor zijn.  

Onenigheid: wat nu?  

Hoewel in de regel iedereen goed met elkaar over weg kan, zijn meningsverschillen of conflicten nooit uit te sluiten. Wij helpen in die gevallen om tot een oplossing te komen. Dat kan soms al met eerstelijns ondersteuning.  
 
Als partijen niet tot elkaar komen, als iemand de hakken in het zand zet, of als regels opnieuw worden overtreden, dan geven wij advies voor het opbouwen van een dossier. Dat valt onder tweedelijns ondersteuning. Ondertussen proberen wij geschillen nog altijd in der minne op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, dan geven wij het bestuur advies over hoe je op een nette manier uit elkaar kunt gaan. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat een conflict uitgroeit tot een juridisch conflict. Mocht het niet anders kunnen en het bestuur staat in zijn recht en heeft alle procedures zuiver gevoerd, dan gaan we dat niet uit de weg en bieden we ook hierbij ondersteuning. 

Geschillenbeslechting 

Stel nou dat iedereen zich aan de gezamenlijke afspraken houdt en tóch is er onderlinge onenigheid tussen tuinders, of een meningsverschil met een lid en je komt er samen niet uit. In die gevallen kun je een beroep doen op de AVVN-geschillenbeslechting. Deze dienstverlening is inbegrepen bij de collectieve lidmaatschappen Groei en Bloei.  

Met de geschillenbeslechting proberen we gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het liefst met een goed gesprek en een lekkere kop koffie. Lukt dat niet, dan is een bemiddelingstraject een mogelijkheid. Soms is een bindend advies nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als je bij ons een bindende hertaxatie van een tuinhuis aanvraagt. Aan de geschillenbeslechting kunnen kosten verbonden zijn. Of dat het geval is en wat de hoeveel de kosten zullen bedragen, hoor je vooraf.  

De vereniging
Anti-coronamaatregelen
UBO-registratie
Verplicht voor alle verenigingen
Arbeidsomstandigheden en Veiligheid
Speciaal voor onze besturen
Stappenplan over de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Ondersteuning nodig als bestuur?

Neem gerust contact met ons op via info@avvn.nl.