Samen tuinieren - gereedschappen - AVVN

Ondersteuning voor besturen

Bij de organisatie van gezamenlijk tuinieren komt best veel kijken.

Ondersteuning voor besturen

Samen tuinieren - Ondersteuning besturen - gereedschappen - ©Hans Genthea via Pixabay - klein

Het besturen van een vereniging, het aansturen van een groep initiatiefnemers of het beheren van een gezamenlijk stuk groen: enthousiaste vrijwilligers nemen die verantwoordelijkheid op zich. Bij de organisatie van gezamenlijk tuinieren komt best veel kijken. Je hebt te maken met allerlei wetten en regels van de overheid. Met onderhoudsvraagstukken. Verzekeringen en vergunningen. Soms is het lastig om door de bomen het bos te zien. Dan is het een geruststellende gedachte dat je als vrijwilliger bij AVVN terecht kunt voor informatie, toelichting of advies op maat.

Wegwijzer in wetten en regels

Gekscherend wordt wel eens gezegd dat zo’n beetje alle regelgeving in Nederland op de een of andere manier ook voor het samen tuinieren van toepassing is. Daar zit wel een kern van waarheid in. Een club tuinders vormt met elkaar een mini-maatschappij en de grotere tuinparken vertonen trekken van een klein dorp. Op die ‘groene samenlevingen’ worden veel wetten, regels, verplichtingen en verordeningen op los gelaten. Lees maar mee.

Verenigingsrecht (Nieuw Burgerlijk Wetboek) ligt voor de hand en de Omgevingswet. Daarnaast heb je te maken met arboverplichtingen en veiligheid, milieuwetgeving, de mestwet, vergunningaanvragen, kantineregelgeving, aansprakelijkheid en zakelijke lasten. Verder met allerlei belastingen en heffingen en actuele regelgeving zoals de wbtr. Ook ben je als bestuur verplicht om de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en de leden van het bestuur in te schrijven als UBO. Bij AVVN kun je terecht voor helderheid en duidelijkheid. Zodat je weet waar je aan toe bent. 

Advies & Bijstand 

We gaan dan flink voor je aan de slag. Denk aan interpretatieverschillen van het huurcontract met de gemeente ten aanzien van onderhoudsafspraken. Of besprekingen over een nieuw huurcontract waarbij we aanschuiven aan de onderhandelingstafel. En wat je natuurlijk nooit hoopt, maar toch vaak genoeg bewaarheid wordt, is dat de toekomst van je tuinen op losse schroeven komt te staan. Vanwege woningbouwplannen bijvoorbeeld. Dat zijn complexe problemen die een integrale aanpak behoeven. We zetten altijd in op behoud van de tuinen. We denken mee en leveren argumenten en oplossingen aan. Bijvoorbeeld meer medegebruik. Soms is een verplaatsing van tuinen helaas onvermijdelijk. We gaan dan voor gelijkwaardige compensatie. We begeleiden het hele traject inclusief de schadeloosstellingen voor gemeenschappelijke en particuliere opstallen.  

BTW

Btw en de manier waarop een tuinvereniging hiermee te maken kan krijgen, zijn geen makkelijk onderwerpen. Om bestuursleden van dienst te zijn hebben wij een whitepaper laten schrijven door fiscalist Jos van Bavel. Deze whitepaper kun je op onze btw-pagina downloaden. 

Afspraken maken  

Wil je een gezellige vereniging, dan is het belangrijk dat je duidelijke afspraken met elkaar maakt. Dat kunnen gedragsregels zijn, maar ook toekomstvisiedocumenten. Als je een vereniging bent, heb je in ieder geval statuten nodig. Dat kun je zien als zoiets als een grondwet. In reglementen werk je de statuten verder uit. Zoals in een huishoudelijk reglement, dat wij aanraden om altijd op te stellen. Je kunt ook nog andere reglementen opstellen, zoals een tuin-, bouw- of taxatiereglement.  

AVVN geeft advies over statuten en reglementen. We bieden modellen als handvat. We begeleiden bij het op maat maken van de statuten en reglementen en zorgen ervoor dat ze met elkaar gestroomlijnd zijn. Deze modelstatuten en veel meer handige informatie kan je vinden op onze besloten pagina Besturen van een vereniging.

Afspraken binnen de vereniging zorgen voor helderheid en duidelijkheid. Zo kun je als bestuur problemen voor zijn. Denk er echter ook aan dat niet voor iedereen informatie makkelijk te begrijpen is. Niet al je leden zullen de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Lees hier onze tips hoe je leden met een migratieachtergrond betrokken houdt bij de vereniging.  

Onenigheid: wat nu?  

Hoewel in de regel iedereen goed met elkaar over weg kan, zijn meningsverschillen of conflicten nooit uit te sluiten. Wij helpen in die gevallen om tot een oplossing te komen. 
 
Als partijen niet tot elkaar komen, als iemand de hakken in het zand zet, of als regels opnieuw worden overtreden, dan geven wij advies voor het opbouwen van een dossier. Ondertussen proberen wij geschillen nog altijd in der minne op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, dan geven wij het bestuur advies over hoe je op een nette manier uit elkaar kunt gaan. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat een conflict uitgroeit tot een juridisch conflict. Mocht het niet anders kunnen en het bestuur staat in zijn recht en heeft alle procedures zuiver gevoerd, dan gaan we dat niet uit de weg en bieden we ook hierbij ondersteuning in de vorm van conflichtbeslechting.

Externe juridische bijstand

Onze juridische advisering en bijstand vormt een standaardonderdeel van onze dienstverlening. Heel soms kan het voorkomen dat we bepaalde specialistische kennis niet in huis hebben. Om te procederen voor de rechtbank bijvoorbeeld. Dan maken we gebruik van ons netwerk van advocaten. Zover komt het zelden, omdat wij door kennis en ervaring vrijwel altijd zaken in het minnelijke traject tot een goed einde brengen.

Het gebruikmaken van deze externe -juridische- deskundigheid is geen onderdeel van ons lidmaatschapsrechtenpakket en is niet inbegrepen in de contributie. Wil een vereniging hiervan gebruik maken, dan is dat maatwerk. Wij zorgen dan voor een prijsopgave. Met de specialisten uit ons netwerk hebben we scherpe prijsafspraken.

AVVN kan een financiële bijdrage leveren in de kosten voor externe deskundigheid. Die eventuele bijdrage is gemaximaliseerd op 50% van de te verwachten kosten, met een nader door ons vast te stellen plafond. Verzoeken daartoe beoordelen wij van geval tot geval en acceptatie is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

  • Er moet naar onze inschatting een redelijke kans zijn om het gewenste resultaat te bereiken;
  • Er is sprake van een verenigingsbelang en niet van het belang van enkele individuele tuinleden;
  • We zijn in een vroegtijdig stadium actief door de vereniging bij de zaak betrokken en hebben alle gelegenheid gehad om de zaak zonder externe bijstand op te lossen;
  • Er mag in de zaak geen sprake zijn van wederrechtelijk handelen door de vereniging;
  • De vereniging dient bij de aanvraag juiste en volledige informatie te verstrekken;
  • De bijdrage wordt gestaakt als er geen redelijke kans meer is het gewenste resultaat te bereiken, of als gedurende de procedure de vereniging geen juiste of volledige informatie verstrekt;

 

Conflictbeslechting 

Stel nou dat iedereen zich aan de gezamenlijke afspraken houdt en tóch is er onderlinge onenigheid tussen tuinders, of een meningsverschil met een lid en je komt er samen niet uit. In die gevallen kun je een beroep doen op de AVVN-conflictbeslechting.

Aanvullende informatie over het besturen van een vereniging

Als bestuurder van een vereniging komt er veel op je af. Je doet het vrijwillig en met toewijding, maar er komt veel bij kijken. Daarom geven we speciaal voor onze leden, op een besloten pagina meer informatie over regels, boekhouden, taxeren en hoe om te gaan met lastige zaken. Klik hier om naar deze besloten pagina te gaan. 

Speciaal voor leden
Handige informatie voor bestuursleden
Leden met een migratieachtergrond
Hoe betrek je álle leden bij de vereniging?
Arbeidsomstandigheden en Veiligheid
Speciaal voor onze besturen
Stappenplan over de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Ondersteuning nodig als bestuur?

Neem gerust contact met ons op via info@avvn.nl.