Credits foto Natuurlijk tuinieren bij Volkstuinver

Groene familie van tuinliefhebbers

AVVN verbindt iedereen die samen en natuurlijk tuinieren belangrijk vindt.

Credits foto Natuurlijk tuinieren bij Volkstuinver

Foto:©Volkstuinverhalen

Wij vormen een groene familie, een gemeenschap van tuinliefhebbers: iedereen die samen tuinieren belangrijk vindt. Het groen dat we met elkaar delen is van essentiële waarde voor ons als tuinders, maar ook voor onze samenleving en de leefbaarheid ervan. Samen tuinieren moet beschermd én bevorderd worden.

Samenwerken

Dat bereiken we door samenwerking. Samenwerking met elkaar, onze vrijwilligers, leden, tuinders, supporters en onze netwerkpartners.

Missie en visie

In onze groene ambitie willen we de positie en het beeld van volkstuinen en andere vormen van samen tuinieren versterken. Dat doen we aan de hand van onze missie en visie, die verwoorden waarvoor we staan en waarvoor we gaan.

Onze missie

Met tuinieren leveren we een waardevolle bijdrage aan een groene leefomgeving en aan een gezonde leefstijl.


Onze visie

Dit doen wij door het uitwisselen van kennis en het aanbieden van deskundigheid en door op te komen voor samen en natuurlijk tuinieren.

AVVN als vereniging

AVVN is een vereniging, met verenigingen, bonden en stichtingen als leden. Ieder van hen vertegenwoordigt een aantal tuinders, die we aangeslotenen noemen. Deze tuinders ontvangen het inspirerende seizoenstijdschrift De Tuinliefhebber en hebben via een eigen account toegang tot de voordelen van ons online ledenplatform. Andere groen- en tuinliefhebbers kunnen zich aan ons verbinden als supporter.

Minimaal een keer per jaar komen we bij elkaar in een Congres. Dan houden we de algemene ledenvergadering gecombineerd met interessante activiteiten.

De mensen

Binnen AVVN werken we hecht samen met vrijwilligers en een klein team van beroepskrachten.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor AVVN. Ze helpen bijvoorbeeld mee op evenementen, zijn actief als redactieraadlid van De Tuinliefhebber of treden op als bemiddelaar bij geschillen tussen tuinders. Daarnaast ondersteunen onze consuls ons bij het onderhouden van het contact met onze verenigingen.

Bestuur

Ook het AVVN-bestuur bestaat uit vrijwilligers. We kennen een strategisch bestuur dat verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en daarover rekenschap aflegt aan het Congres. De bestuursleden zijn op allerlei gebieden voor AVVN actief, zoals belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van verenigingen.

Ons bestuur bestaat uit Ruud Grondel (voorzitter), Hans van Leeuwen (vice-voorzitter), Ineke ten Hoedt (secretaris), Magda Vlaardingerbroek (penningmeester) en Ans Hobbelink.

AVVN-bureau

Bij AVVN werken 6 medewerkers vanuit het Activiteiten- en informatiecentrum voor Tuin & Natuur in Utrecht. Grote kans dat je met hen het eerst te maken krijgt als je belt of mailt.