Samen tuinieren - geveltuin - AVVN

Een volkstuin, buurttuin, geveltuin of stadstuin: samen tuinieren kan altijd en overal.

Samen tuinieren

samen-tuinieren-hoofdpagina-geveltuin-zomer-©neonbrand-GrXWeoP-Ji0-unsplash-klein

Je doet het met je partner, je kinderen, de buren of andere tuin- en groenliefhebbers. Samen tuinieren is een sociaal gebeuren. Elkaar ontmoeten, leren kennen en samenwerken in de buurt, doe je het beste in een tuin. Tuinieren verbindt, is goed voor ieders gezondheid en verbetert het humeur.

Samen grond in beheer 

Soms tuinier je in een klein gezelschap, maar vaak genoeg vorm je met enkele tientallen of honderden tuinliefhebbers een sociale groep. Gezamenlijk heb je de grond in beheer: de tuinen zelf, maar ook de algemene ruimte rondom de tuinen. Voor elke plek waar je samen tuiniert, geldt: het moet goed zijn geregeld.  

Hulp bij het organiseren

Dat regelen en organiseren doen initiatiefnemers, of als je een vereniging vormt, het bestuur. Vrijwilligers die de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het reilen en zeilen in de vereniging en op het tuinpark. Daar komt best veel bij kijken. Je hebt te maken met allerlei wetten en regels van de overheid. Met onderhoudsvraagstukken. Verzekeringen en vergunningen. Soms is het lastig om door de bomen het bos te zien. Dan is het een geruststellende gedachte dat je als vrijwilliger bij AVVN terecht kunt voor informatie, toelichting en advies op maat. 

AVVN: de ervaren regelneef  

Wat nou als er iets gebeurt waar je geen rekening mee hebt gehouden? Als donkere wolken opdoemen die je tuinen bedreigen? Een bestemmingsplanwijziging met bouwplannen op je tuinpark. Of de gemeente wil de huur opzeggen. Iets waar je helemaal geen ervaring mee hebt. Dan ben je bij AVVN aan het juiste adres. Dit soort kwesties zijn ons dagelijks werk.  

Samen tuinieren met plezier

In vrede en harmonie samen tuinieren, dat willen we allemaal. We staan onze clubs met raad en daad bij om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier naar de tuin gaat en meedoet met gezamenlijke activiteiten. En zich vanzelfsprekend aan de afspraken houdt die jullie met elkaar hebben gemaakt. We bieden ook uitkomst als er toch gedoe komt met tuinders of leden.  

Meerwaarde van tuinparken vergroten

Ben je op zoek naar een manier om je tuinpark nog waardevoller te maken? Liefst onvervangbaar? Via recreatief medegebruik ga je de verbinding aan met omwonenden. Met deelname aan ons project Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren creëer je een groene oase in de verstedelijkte woestijn. Tuinen die een paradijs zijn voor flora en fauna, die een duidelijke bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel en waarvan iedereen kan (mee)genieten. Een buurttuin of tuinpark krijgt op die manier veel goodwill en een belangrijke toegevoegde maatschappelijke waarde 

Ondersteuning voor besturen
Wat komt er allemaal bij kijken?
Verzekeringen voor verenigingen
Natuurlijk tuinieren met keurmerk
Statuten en reglementen

Hulp nodig? 

Bestuursleden, initiatiefnemers, kartrekkers van tuinverenigingen tot groenprojecten kunnen terecht bij AVVN voor steun en begeleiding. AVVN helpt bij het vakkundig organiseren van samen tuinieren. Nog geen lid? Voor elke type organisatie bieden wij een lidmaatschap aan.  

Ontmoet je tuinleden op het AVVN ledennet

Nieuws, documenten en ander belangrijke informatie: je deelt het gemakkelijk en veilig met je tuinleden op je verenigingspagina op het AVVN ledennet. 

Activiteiten voor besturen en tuinliefhebbers

Kennis opdoen en delen: we organiseren onder andere themabijeenkomsten, workshops en netwerkbijeenkomsten op het gebied van tuinieren en onderhoud van tuinenparken .