Samen tuinieren - gereedschap - verzekeringen AVVN

Verzekeringen

Bij veel klussen en taken werk je met gereedschap. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Ons collectief verzekeringspakket biedt dan uitkomst.

Samen tuinieren - gereedschap - kruiwagen - verzek

Bij het samen tuinieren hou je de club draaiende en zorg je met elkaar voor het beheer en onderhoud van het gezamenlijk groen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die extra taken op zich nemen en bijvoorbeeld commissiewerk doen. Bij veel klussen en taken werk je met gereedschap. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Daarom hebben we binnen het AVVN lidmaatschap een collectief verzekeringspakket opgenomen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Wie zijn er verzekerd? De rechtspersonen die het collectieve lidmaatschap hebben afgesloten en hun tuinders of andere vrijwilligers die werkzaamheden namens het bestuur verrichten. De aansprakelijkheidsverzekering dekt:

  • Wettelijke aansprakelijkheid van de vereniging; voor schade aan zaken van een ander en/of schade aan personen.
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: voor schade die iemand die voor de vereniging werkzaamheden verricht toebrengt aan een buitenstaander of diens spullen. 
  • Werkgeversaansprakelijkheid: voor schade aan een medewerker of vrijwilliger door de activiteiten die hij voor de vereniging verricht & schade aan zaken van een medewerker of vrijwilliger door de activiteiten die hij voor de vereniging verricht.
  • Milieuaansprakelijkheid: voor schade aan personen en schade aan zaken van anderen door verontreiniging en schadelijke stoffen.

Voor alles geldt: De schade is verzekerd wanneer de vereniging hiervoor aansprakelijk is gesteld volgens alle wetten en regels (regelgeving). Het eigen risico is € 250.

Ongevallenverzekering

Verzekerd zijn de tuinders of andere vrijwilligers van rechtspersonen die werkzaamheden namens het bestuur verrichten. In tegenstelling tot nogal wat ongevallenverzekeringen kent onze verzekering geen leeftijdsgrens. Onder de verzekering valt een uitkering van € 25.000 bij overlijden, een uitkering van maximaal € 50.000 bij invaliditeit en een vergoeding van geneeskundige kosten van maximaal € 1.000 per ongeval.

Milieuverzekering

Op sommige tuinparken zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Denk aan bestrijdingsmiddelen, kunstmest, verf en beits, benzine of olie. Ook zijn er tuinparken met asbesthoudende materialen. Wat als er een ongeluk gebeurt met die gevaarlijke stoffen? Dat kan een kleine of misschien wel grote milieuramp betekenen. Dat is al erg genoeg, maar daar blijft het niet bij. De kosten voor het opruimen, reinigen of zelfs saneren kunnen oplopen tot bedragen die nauwelijks of niet betaalbaar zijn. De milieuverzekering ondervangt deze kosten.

Overigens willen wij wel benadrukken dat de gebruikers van gevaarlijke stoffen en middelen altijd de zorgplicht hebben om hier verantwoord mee om te gaan.

 

Exclusief voor leden en supporters van AVVN

Meer weten?

Wil je de voorwaarden van deze verzekeringen graag in detail bestuderen? Dat kan binnen het besloten ledennet van AVVN, binnen het netwerk 'Besturen van een vereniging'. Hier zijn de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en milieuverzekering te downloaden. Deze kan je ook teruglezen op de besloten 'verzekeringen' websitepagina. 

Heb je nog geen inloggegevens voor het ledennet?
Meld je aan en je ontvangt de gegevens per mail.

Nieuws bericht ledennet james mckinven kleiner2

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering vormt geen vast onderdeel van ons verzekeringspakket, maar is optioneel. Het aansprakelijkheidsrecht heeft zich de afgelopen jaren zodanig ontwikkeld dat bestuursleden in toenemende mate het risico lopen in hun privévermogen (hoofdelijk) aansprakelijk te zijn. Dit is het geval als leden van het bestuur onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Bijvoorbeeld als zij aan derden opdrachten verstrekken die gezien de financiële situatie van de vereniging niet kunnen worden nagekomen. Ook in het geval van financiële malversaties is het volledige bestuur aansprakelijk voor het gedrag van een enkeling. Neem voor meer informatie (over het afsluiten van deze verzekering) contact met ons op.

Speciaal voor onze besturen
Stappenplan over de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Voor volkstuinders en tuinliefhebbers
Tuinhuisverzekering
Voor bestuursleden
De tuinvereniging en haar btw-positie
Leden met een migratieachtergrond
Hoe betrek je álle leden bij de vereniging?