Diversiteit op de vereniging

Leden met een migratieachtergrond

Leden met een migratieachtergrond

We krijgen van een aantal van onze leden terug dat tuinleden met een migratieachtergrond soms lastig zijn te betrekken bij de vereniging. Niet iedereen heeft ervaring met het verenigingsleven. In veel andere landen bestaat dat begrip niet. Sommigen lezen niet voldoende begrijpend Nederlands waardoor informatie, regels en oproepen vaak aan hen voorbij gaan. Hoe kun je zoveel mogelijk leden betrekken bij de vereniging? Hier enkele tips. 

Volkstuinvereniging de Doordouwers in Utrecht Overvecht heeft veel leden met een migratie achtergrond. Ook deze leden zijn ontzettend betrokken bij de vereniging. Veel hebben meegeholpen aan de bouw van hun nieuwe clubgebouw 'De Doorkijker'. De Doordouwers hebben veel ervaring met hoe je àlle leden betrokken houdt.

Tips van de Doordouwers:

  • Spreek alle leden persoonlijk aan. Indien nodig neem je hierbij een tolk mee.
  • Zorg ervoor dat er tijdens algemene vergaderingen een tolk aanwezig is wanneer er ingewikkelde of belangrijke onderwerpen worden besproken.
  • Onderwerpen die van belang zijn om goed te begrijpen laat je vertalen in de taal van het land van herkomst. Bijvoorbeeld informatie over de werkbeurten of over welke regels er op de tuinvereniging gelden. Licht dit ook mondeling toe.
  • Je kan een besloten facebook pagina gebruiken voor commissies of om bepaalde informatie te delen. Het lid kan ervoor kiezen om deze pagina te vertalen. Zo missen leden die onvoldoende Nederlands spreken geen nuttige informatie of activiteiten.
  • Gebruik bij bordjes ook pictogrammen in plaats van enkel tekst, ook bij eventuele vertalingen.

Praten met leden
Door leden te spreken leer je ze beter kennen. Dit lijkt veel werk maar zal zich na verloop van tijd lonen. Mark Molenaar van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) gaf tijdens onze ALV een lezing genaamd 'vrijwilligers, hoe vinden, motiveren en behouden we hen?' Hierin vertelde hij dat voor bestuursleden het maken van regels ze vaak makkelijker afgaat dan praten. Voor het aantrekken en behouden van vrijwilligers blijkt dit praten met elkaar echter cruciaal.

Wanneer je je verdiept in je leden zal je na verloop van tijd precies weten voor welke leden informatie lastig kan zijn. Hier kan je dan op de juiste manier op inspelen. Ook bouw je een (vertrouwens-)band op. Als er dan iets is wat moet gebeuren, kan je er vaak op rekenen dat het wordt gedaan.

Aandacht
Dit is meer een algemene tip, maar zorg er voor dat leden die komen klussen, of zich op een andere manier inzetten, zich welkom en gezien voelen. Dit kan je doen door een praatje met ze te maken en ze te bedanken voor hun inzet. Dit lijkt iets kleins maar is het zeker niet.

Welkomstcommissie
Jullie kunnen een welkomstcommissie voor nieuwe leden in het leven roepen. Deze zal de leden een bepaalde periode begeleiden en betrekken bij het verenigingsleven. Jullie kunnen ook een voorlichtingsmiddag of -avond houden. Hier kunnen tolken bij aanwezig zijn als jullie denken dat dit nodig is. De welkomstcommissie kan aan het bestuur doorgeven wanneer ze twijfelen of de uitleg bij een nieuw lid goed binnen komt.

Behulpzaam?
Hopelijk helpen deze tips jullie om leden met een migratieachtergrond betrokken te houden bij jullie vereniging!

  • Heb je hier ervaring mee en heb je nog meer tips voor onze bestuursleden? Laat het ons weten via info@avvn.nl. We delen graag nuttige informatie met onze leden via onze website en nieuwsbrief.

 

Delen