samen tuinieren - keurmerk natuurlijk tuinieren -

Natuurlijk tuinieren met keurmerk

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van AVVN biedt de juiste advisering en begeleiding om de ecologische waarde van gemeenschappelijk groen te vergroten.

samen tuinieren - keurmerk natuurlijk tuinieren -

Tuinparken en andere plekken waar je samen tuiniert, bieden volop mogelijkheden voor meer natuur in de bebouwde omgeving. In de tuinen en gemeenschappelijke gedeelten groeien en bloeien al veel planten, heesters, bloemen en bomen. De uitgangspunten voor natuurlijke vrijplaatsen zijn er. Met de juiste begeleiding kan de ecologische waarde van het groen met sprongen stijgen. Het kunnen ware paradijsjes voor flora en fauna worden. Groen waar iedereen van geniet: planten, dieren, jij en al je buren.

De juiste begeleiding

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren biedt de juiste advisering en begeleiding om de ecologische waarde van gemeenschappelijk groen te vergroten. In dit project werkt AVVN samen met de vereniging voor veldbiologie KNNV en IVN Natuureducatie.

Voor wie?

De begeleiding is met name bedoeld voor tuinverenigingen en andere groepen mensen die samen tuinieren of (binnen)tuinen of bijvoorbeeld wijkgroen onderhouden.

Waarom?

Het doel van dit begeleidingsproject is het stimuleren van natuurvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting van het tuinpark, tuinen en stedelijke groengebieden. Dat gebeurt via deskundige en op maat gesneden persoonlijke advisering en begeleiding.

De begeleiding en advisering streeft naar het creëren van een oase voor flora en fauna in een stad of wijk. Naar een plaats die ook geschikt is voor natuur- en milieueducatie voor de tuinders, kinderen en omwonenden. En - bovenal - naar een plek waar het fijn vertoeven is. Echt lekker leven doe je tussen het groen, zo simpel is het 😊

Hoe gaat het in zijn werk?

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een tweejarig advies- en begeleidingsproject dat bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld:

  • Inventarisatie van kansen en mogelijkheden van het tuinenpark
  • Uitgebreide schriftelijke advisering op natuur-, milieu- en tuingebied
  • Persoonlijke begeleiding bij de uitvoering van praktijkprojecten
  • Workshops, presentaties en/of lezingen
  • Deelnemers ontvangen een praktisch naslagwerk.

Het project is maatwerk. De projectleider en –begeleider vult het in nauwe samenspraak met de deelnemers in.

Na twee jaar...

Na twee jaar wordt beoordeeld of de deelnemer het Nationaal Keurmerk verdient. De drager van het keurmerk voldoet aan belangrijke uitgangspunten van natuur- en milieuvriendelijk beheer en onderhoud.

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een beschermd merk. Op dit moment mogen ruim 50 Nederlandse tuinenparken het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren dragen. Nog eens 5 tuinenparken zijn kandidaat. De verwachting is dat zij binnen 2 jaar ook het keurmerk krijgen.

Ook meedoen met ons begeleidingsproject?

Ben je als vereniging of beheerder van tuinen of stedelijk groen geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden om aan het project deel te nemen? Of ben je werkzaam bij een gemeente en zie je kans om via het begeleidingsproject Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitvoering te geven aan het beleid op het gebied van natuur- en milieueducatie, biodiversiteit of duurzaam groenbeheer? Neem gerust contact met ons op via 030 - 670 1331 of via info@avvn.nl.