Kopie van ALV AVVN (800 x 250 px) (800 x 400 px) (3)

Bestuursverslagen

AVVN samen natuurlijk tuinieren is een vereniging van verenigingen. Alles bij elkaar verbinden we zo’n 33.000 mensen in onze groene familie. Samen leveren we een belangrijke bijdrage aan vergroening, sociale samenhang, klimaatadaptatie, biodiversiteit en ontwikkelmogelijkheden voor mensen die plezier, zingeving, structuur, vriendschap en een sociaal netwerk vinden in een groene omgeving.

Aan het begin van het jaar blikken we terug op het afgelopen jaar, dit doen we middels ons bestuursverslag. Deze wordt op de eerstvolgende algemene vergadering gepresenteerd en aangenomen. Heb je interesse om deze verslagen na te lezen? Dat kan! 

 

Bestuursverslag 2023 Bestuursverslag cover 2023.png

Het bestuursverslag over 2022 is op de algemene vergadering van 20 april aangenomen. In dit bestuursverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. Dit jaar stond voor ons allereerst in het teken van ‘druk op volkstuinen’. Op diverse plekken in het land maakten gemeenten plannen bekend waarin volkstuinen moeten wijken voor woningen. Naast ondersteuning in concrete situaties blijven we in de publieke opinie het belang van ons hoogwaardige groen voor de omgeving en van ons verenigingsleven voor de samenleving over het voetlicht te brengen.

Schermafbeelding 2024-04-24 144909.png

Bestuursverslag 2022

Bestuursverslag 2022.jpg

Het bestuursverslag over 2022 is op de algemene vergadering van 15 april aangenomen. In dit bestuursverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. Meer naar buiten, meer zichtbaar, meer samenwerken in netwerkverband. De gemeente Rotterdam is een belangrijk aandachtspunt en zal dat in het komende jaar ook blijven. Ook bespreken we hoe volkstuinverenigingen zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Lees hier en meer terug in ons verslag.

Download hier het bestuursverslag 2022.jpg

 

 

Bestuursverslag 2021.jpg

 

Bestuursverslag 2021

Het bestuursverslag 2021 is op onze ALV afgelopen juni aangenomen. In dit bestuursverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. We laten zien waar we zaadjes hebben geplant en wat we in gang hebben gezet. Ook tonen we de resultaten van onze tussenkomst, inspanningen en bemoeienissen.

 

Download hier het bestuursverslag 2021.jpg

 

Bestuursverslag 2020.jpg

 

Bestuursverslag 2020

Nog steeds en alweer in 2020: De groene ruimte in het verstedelijkt gebied staat onder druk. Soms dreigt kaalslag. Er is druk op volkstuinparken en plaatsen voor samen tuinieren. Soms dreigt verplaatsing en inleveren van tuinen. Of je wordt anders tegen gewerkt: kortlopende gebruiksovereenkomsten. Onzekerheid over de toekomst.

Download hier het bestuursverslag 2020.jpg

 

 

 

Delen