IMG_2017.JPG
15 april 2023

De 77ste Algemene Vergadering

Zaterdag 15 april vond de Algemene Vergadering (AV)van AVVN samen natuurlijk tuinieren plaats. De datum hadden we op verzoek van onze leden iets naar voren geschoven en dit beviel goed. Het was gezellig druk op ons kantoor in Utrecht.

Ook dit jaar vond de vergadering hybride plaats, wat betekent dat het mogelijk was om fysiek én online aan te sluiten. Dit werkte goed! We begonnen de dag om 10:00 uur met een lezing, daarna volgde het huishoudelijke gedeelte en we sloten de dag af met een lunch.

Vrijwilligers betrekken in de vereniging
Mark Molenaar, werkzaam bij de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk NOV, gaf een energieke en inspirerende lezing over het betrekken van actieve leden bij de vereniging. Een belangrijk inzicht wat hij gaf is dat mensen steeds veranderen. Dezelfde oude manieren om mensen te betrekken geven steeds minder resultaat. Daarnaast stelde hij dat besturen het bedenken van regels vaak makkelijker vinden dan met leden praten. Terwijl juist het onderlinge contact met de leden enorm belangrijk is.

IMG_1982.JPG

© AVVN samen natuurlijk tuinieren

Over ditzelfde onderwerp heeft Mark Molenaar een interview gegeven in ons tijdschrift De Tuinliefhebber. Je leest het artikel terug in dit Bladerboekje van het herfstnummer van De Tuinliefhebber.

Wil je de presentatie van Mark Molenaar terugkijken? Dat kan! Meer vrijwilligers trekken en betrekken: tips & tricks.

Wat wij ervan hebben geleerd: leer je tuinleden kennen en wees niet bang om het werven anders te doen dan je voorheen hebt gedaan.

Agenda
Aansluitend gingen we door met het huishoudelijk gedeelte. Onder meer het bestuursverslag, het financieel jaarverslag en het verslag van de commissie van onderzoek zijn goedgekeurd. Daarnaast is een aantal voorstellen goedgekeurd: het voorstel voor het bijstellen van de begroting en een voorstel tot partiële wijziging van het huishoudelijk reglement.

Wat houdt deze wijziging in? In de statuten stond dat naast het huishoudelijke reglement ook de speciale reglementen moesten worden vastgesteld en goedgekeurd door een besluit van de Algemene Vergadering. Ons voorstel was dat deze speciale reglementen kunnen worden vastgesteld of gewijzigd door het bestuur. Om dit voorstel in stemming te kunnen brengen hadden we een quorum nodig. Helaas hebben we dat tijdens de Algemene Vergadering niet gehaald. Drie weken later hebben we hier een speciale vergadering voor gehouden en toen is dit voorstel alsnog goedgekeurd. Onze huidige statuten en Huishoudelijk reglement kun je hier teruglezen. 

Afscheid Magda.JPG

© AVVN samen natuurlijk tuinieren

Afscheid Magda
We maakten van deze gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van onze penningmeester Magda Vlaardingerbroek. Magda heeft AVVN 15 jaar gediend, maar heeft ervoor gekozen zich niet meer verkiesbaar te stellen. Bedankt Magda, voor je toewijding en je grote stille kracht in het bestuur van AVVN samen natuurlijk tuinieren.

Volgende Algemene Vergadering
De volgende AV zal plaatsvinden op 20 april 2024. 

 

Wel aangesloten bij AVVN maar nog geen toegang tot ons besloten ledennet?

Wij sturen je de inloggegevens per mail.

Altijd op de hoogte?

Elke maand versturen we een nieuwsbrief met groentips en nieuws over samen natuurlijk tuinieren. Wil je als een van de eerste op de hoogte zijn van nieuwe artikelen, leuke weetjes en allerlei activiteiten?