samen tuinieren - hoofdpagina - geveltuin - zomer ©neonbrand-GrXWeoP-Ji0-unsplash

Overzicht tag samen tuinieren

samen tuinieren overzichtspagina tags samen tuinie

Op deze pagina vind je een overzicht van alle blogs en nieuwsberichten over het onderwerp samen tuinieren: content gelabeld met de tag 'samen tuinieren'. 

Blogs en nieuwsberichten over samen tuinieren

  • Eindejaarswens van de internationale federatie van volkstuinen

    De Fédération Internationale des jardins Famililiaux a.s.b.l.  is de Europese organisatie van volkstuinparken en aanverwante organisaties waarin AVVN actief is vertegenwoordigd via AVVN bestuurders. Naast het belangrijke uitwisselen van ervaringen en ideeën, het verzamelen van relevante gegevens, ontwikkelt de Federatie zich ook steeds meer tot een belangenbehartiger van volkstuinparken, richting de Europese Unie, die immers een steeds belangrijkere rol krijgt bij wet- en regelgeving. Hieronder vinden jullie de eindejaarswens van de nieuwe voorzitster Sylvia Wohatschek. Hierin drukt ze ons de waarde van volkstuinen op het hart, juist voor de toekomst: 

  • Leden met een migratieachtergrond

    We krijgen van een aantal van onze leden terug dat tuinleden met een migratieachtergrond soms lastig zijn te betrekken bij de vereniging. Niet iedereen heeft ervaring met het verenigingsleven. In veel andere landen bestaat dat begrip niet. Sommigen lezen niet voldoende begrijpend Nederlands waardoor informatie, regels en oproepen vaak aan hen voorbij gaan. Hoe kun je zoveel mogelijk leden betrekken bij de vereniging? Hier enkele tips. 

  • Internationaal tijdschrift volkstuinieren - juni 2023

    AVVN is lid van de internationale organisatie voor volkstuinieren, Fédération Internationale des Jardins Familiaux a.s.b.l. De federatie geeft elke paar maanden een digitaal tijdschrift uit genaamd Hyphen.