privacy-avvn-credits photo-matt-seymour-unsplash

Privacy en Cookies AVVN

privacy-avvn-credits-photo-matt-seymour-unsplash-klein

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen door een website die je bekijkt. Daarmee is jouw toestel te herkennen tijdens het bezoek. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij bijvoorbeeld na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.

Wil je geen cookies meer ontvangen? Dan kunt je jouw internetbrowser daarop instellen. De website veiliginternetten.nl geeft informatie over de meest gebruikte browsers.

Privacyverklaring

Als je lid bent van een van onze aangesloten verenigingen of bonden, aanmeldt als supporter, onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites, telefonisch contact met ons opneemt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou.

AVVN is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring en wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AVVN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Hierover lees je hieronder meer.

Welke gegevens worden verwerkt?

In onderstaande tabel kan je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Rechtsgrond Bewaartermijn* Ontvangers
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
• Voorletters
• Achternaam
• E-mailadres
• Geslacht
Aanmelding via onze website of per e-mail Zolang als men aangemeld is AVVN
Versturen Tuinliefhebber • Voorletters
• Achternaam
• Adres
• Vereniging waar je tuiniert
   
Lidmaatschap van de vereniging die bij AVVN is aangesloten. Aan de vereniging is toestemming gegeven en de vereniging beheert deze gegevens. Zolang men lid is van de vereniging dan wel supporter of abonnee is AVVN
Uitgever en verzender van De Tuinliefhebber
AVVN Ledennet

• Voorletters
• Achternaam
• Adres
• Vereniging waar je tuiniert
• Overige informatie die je zelf ter beschikking stelt

Aanmelding via onze website en/of aanmelding door het bestuur van de desbetreffende vereniging Zolang men is aangemeld bij het ledennet AVVN

*Indien van toepassing zijn wij verplicht de wettelijke bewaartermijn aan te houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de financiële administratie.

AVVN verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die niet in voorgaande tabel zijn opgenomen. Het voorgaande is anders wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of AVVN wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Rechten

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om een verzoek te doen de persoonsgegevens in te zien die AVVN van jou verwerkt, het recht om een verzoek te doen jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht op overdracht van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Intrekken van toestemming Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden geldt dat wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. Als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

Vragen

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door AVVN of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren
(Kamer van Koophandel nummer: 40531108)
Vogelvlinderweg 50
3544 NJ Utrecht
info@avvn.nl