Bestuursverslag 2022
24 april 2023

Bestuursverslag 2022

Bestuursverslag 2022

Het bestuursverslag 2022 is op 15 april op onze algemene vergadering afgelopen aangenomen. In dit bestuursverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. 

Bestuursverslag 2022.jpg

Meer naar buiten, meer zichtbaar, meer samenwerken in netwerkverband. De gemeente Rotterdam is een belangrijk aandachtspunt en zal dat in het komende jaar ook blijven. Ook bespreken we hoe volkstuinverenigingen zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Lees hier en meer terug in ons verslag.

Delen