lente in de tuin - Marieke de Geus
17 juni 2021

Bestuursverslag 2020

Lente in de tuin - Marieke de Geus

Nog steeds en alweer in 2020: De groene ruimte in het verstedelijkt gebied staat onder druk. Soms dreigt kaalslag. Er is druk op volkstuinparken en plaatsen voor samen tuinieren. Soms dreigt verplaatsing en inleveren van tuinen. Of je wordt anders tegen gewerkt: kortlopende gebruiksovereenkomsten. Onzekerheid over de toekomst.

AVVNjaarverslag-2020-cover.jpgTerwijl het anders kan: samen tuinieren als constante in beschermd stedelijk groen. Iemand moet er zijn om het daarvoor op te nemen. Dat zijn wij. Allerlei bonden, verenigingen en tuingroepen en tienduizenden individuele tuinliefhebbers. Allemaal georganiseerd in AVVN samen natuurlijk tuinieren. Geen woningbouw op het samen tuinieren, maar uitbreiding van het samen tuinieren. Dat is waar wij voor staan. Dat is het geluid dat we laten horen.

In ons bestuursverslag lees je hoe we dat het afgelopen jaar hebben gedaan en wat onze missie en visie is voor de toekomst.

Delen