Ons Genot

Volkstuinpark is groene parel maar staat toch onder druk

Door Herman Vroklage Ons Genot Utrecht

Volkstuinparken zijn groene bakens van rust en biodiversiteit in verstedelijkt gebied. Waar steeds meer mensen van genieten. Dit soort unieke plekken moet je koesteren en beschermen. Toch staan ze menigmaal onder druk vanwege woningbouwplannen.

Ons Genot in Utrecht is zo’n volkstuinpark dat onzeker is over de toekomst. Ze zijn er per toeval achter gekomen dat In de Utrechtse omgevingsvisie Overvecht hun voortbestaan ter discussie staat. Maar liefst 8,6 hectare tuinen dreigen te moeten verdwijnen vanwege de aanleg van sportvelden in een nieuw te bouwen wijk. De volkstuinders van Ons Genot gaan hiertegen in het verweer en worden daarbij ondersteund door de landelijk belangenbehartiger AVVN samen natuurlijk tuinieren.

Kopie van  Nieuwsbrief banner (900 x 120 px) (1600 x 240 px) (1600 x 210 px) (1600 x 300 px).png

Brandbrief
AVVN heeft een brandbrief naar het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd waarin zij oproept om het volkstuinpark te erkennen en te waarderen op haar groenkwaliteiten, biodiversiteit, recreatieve en sociale functie en zich uit te spreken over behoud van het volkstuinpark op de huidige locatie.

Dat zou niet meer dan terecht zijn. Het tuinenpark bestaat al vanaf 1963, de tuinen en het omliggende plantsoenachtige groen is tot volle wasdom gekomen en vormt een oase voor inheemse en natuurvriendelijke planten en dieren. Het volkstuinpark draagt fundamenteel bij aan de stedelijke biodiversiteit, vermindering van het hitte-eilandeffect en aan waterinfiltratie en -opvang. 

Volkstuinieren is een sociaal gebeuren. Als Ons Genot verdwijnt zijn daarvan veel mensen de dupe: de 200 volkstuinders en hun gezinnen, vrijwilligers van buiten de vereniging die zich op het volkstuinpark inzetten en natuurlijk de vele bezoekers zoals de lunchpauzewandelaars van bedrijventerrein Nieuw Overvecht.

Ons Genot en volkstuinparken horen in de wijk

AVVN pleit er voor om het prachtige stuk natuur en beleefgroen van Ons Genot onlosmakelijk onderdeel te laten zijn van de nieuw te bouwen wijk – met alle groen- en recreatiefuncties die zij daarvoor biedt. 

Het is volgens AVVN een raadsel waarom een groene parel als Ons Genot, met al haar voordelen voor de gemeenschap én met een langlopend huurcontract met de gemeente toch opeens op de tocht komt te staan. Heeft de gemeente nog wel een goed beeld van de meerwaarde van volkstuinen? AVVN nodigt het College uit voor een hernieuwde kennismaking met het volkstuinieren. Een bezoek aan Ons Genot past daar mooi in. 

Kopie van  Nieuwsbrief banner (900 x 120 px) (1600 x 240 px) (1600 x 210 px) (1600 x 300 px) (1600 x 400 px).png

Meer informatie:

Bezoekers zijn welkom op Ons Genot!
Je vindt ze aan de 2e Polderweg 5 in Utrecht. 

Openingstijden:
In de zomer van 8 tot 20 uur & In de winter op woensdag en zaterdag.

In het weekend is de kantine geopend, ook voor bezoekers.

Kijk voor meer informatie op de website van Ons Genot.

Delen