Manifest Iedereen heeft recht op een groene leefom
30 maart 2021

Manifest: iedereen heeft recht op een groene leefomgeving!

Manifest Iedereen heeft recht op een groene leefom

Dat vindt AVVN samen natuurlijk tuinieren. Groen verdient meer aandacht, omdat het kan bijdragen om problemen op het gebied van klimaatadaptatie aan te pakken en om de biodiversiteit te versterken.

AVVN roept daarom gemeentelijke politieke partijen met klem op aandacht te besteden aan een groene leefomgeving in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Samen met zeven andere natuur- en tuinorganisaties heeft AVVN een manifest opgesteld. In dit manifest bieden zij ondersteuning aan om een groene leefomgeving – in de private en publieke ruimte – in de partijprogramma’s handen en voeten te geven.

De organisaties die het manifest  samen met ons hebben opgesteld, zijn: IVN natuureducatie, KMTP/Groei&Bloei, KNNV, NL Greenlabel, Stichting Steenbreek, Velt en Vogelbescherming Nederland.

Recht op groen

In het manifest staat onder meer dat de basis van het gemeentelijk ruimtebeleid moet zijn dat iedere bewoner recht heeft op groen. De organisaties verwijzen hierbij naar recent Europees onderzoek. Dat adviseert dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen, met een afmeting van minstens 1 hectare. Buurtgroen wordt steeds belangrijker volgens de mensen achter het manifest.

De bewoners – individueel en georganiseerd – zijn volgens de organisaties dan ook de belangrijkste partner van gemeenten en andere partijen als het gaat om klimaatadaptieve maatregelen. Omdat gemiddeld 40 procent van de grondoppervlakte van gemeenten privaat eigendom is, zijn tuinbezitters, woningbouwcorporaties en andere private grondeigenaren onmisbaar bij de realisering van draagvlak voor adequate maatregelen, volgens het manifest.. Daarnaast zijn volkstuinen en andere vormen van collectief tuinieren belangrijk voor de sociale cohesie en biodiversiteit.De aandacht en inzet van de politiek is daarom onontbeerlijk om succesvol samen te werken aan een groene leefomgeving.

Delen