Japanse duizendknoop
28 juni 2023

Exoten afvoeren: GFT of restafval?

Wist u Japanse duizendknoop

In het zomernummer van De Tuinliefhebber vertelden we in het artikel over exoten dat deze afgevoerd kunnen worden via het GFT. Dat geldt inderdaad voor de meeste genoemde planten, maar er geldt een uitzondering voor twee soorten.

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen de omgeving aantasten. 

De bestrijding is bij meerdere soorten doorgaans zelf te doen: trek de plant met wortel en al uit de grond. Voorkom zaadvorming en deponeer de plantenresten bij het GFT. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

Uitzonderingen:

Exoten afvoeren  (600 x 250 px) (600 x 300 px) (800 x 300 px) (2).png

Deze twee planten kunnen zich ook verspreiden via wortel- en plantresten. Ze kunnen zich door je tuin verspreiden als ze in de composthoop terecht komen. We raden aan om beschermende kleding te dragen als je de berenklauw verwijderd, deze kan huidirritaties veroorzaken. 

De grote berenklauw mag wél bij het GFT, de Japanse duizendknoop niet! De beste manier om de Japanse duizendknoop af te voeren is ze, liefst nog voor ze zaad dragen, in een vuilniszak te stoppen en die goed af te sluiten. Als je ze meegeeft met het restafval, belanden ze in de verbrandingsoven en is verdere verspreiding niet mogelijk.

Let er bij maaien langs de sloot of vaart extra op dat delen van de stengels en wortelstokken niet in het water belanden en zich zo verder kunnen verspreiden.

Meehelpen?

Heb je een invasieve exoot gesignaleerd? Vaak kun je dit melden bij de desbetreffende gemeente. Ook kan je op waarneming.nl en telmee.nl melding maken waar je exoten hebt gespot. Uw melding komt dan in de Nationale Databank Flora en Fauna. Ook kun je je daar opgeven voor projecten rondom invasieve exoten. 

Delen