DSCN0481 1.JPG
22 december 2021

Rotterdam wil wethouder Volkstuinen

DSCN0481 1.JPG

De gemeente Rotterdam wil in de volgende raadsperiode een aparte beleidsafdeling Volkstuinen om op die manier het toezicht te verbeteren. Uit het rapport van bureau Beke blijkt dat er op enkele Rotterdamse volkstuincomplexen sprake is van overlast, illegale bewoning en criminele activiteiten. Echter op 70% van de volkstuinen staat het goed met de leefbaarheid en veiligheid.

Begin deze maand is dit rapport van Bureau Beke gepubliceerd. Dit rapport is na geruime tijd tot stand gekomen mede op aandringen van AVVN samen natuurlijk tuinieren, omdat er herhaaldelijk signalen van sommige besturen van volkstuinen waren dat de handhaving van regels (zoals overlast en illegale bewoning) voor hen erg moeilijk was.

De situatie in Rotterdam is anders dan in andere delen van Nederland. Ten eerste zijn er relatief veel volkstuincomplexen, die jarenlang werden verhuurd door de Rotterdamse Bond van Volkstuinders. De tuinen werden door de gebruikers direct van de bond gehuurd. Maar de bond gaf in 2017 aan dat de vele taken als huurinning, onderhoud en controle de organisatie teveel werd. Bovendien nam de ruimtelijke druk op de volkstuinen toe door bouwplannen en gaf de gemeente niet thuis als er problemen waren. In samenwerking met de gemeente en AVVN, werd de taak in 2018 aan een nieuwe organisatie gegeven; de Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN).

Maar daarmee was een belangrijk probleem nog niet opgelost, aldus voorzitter Ruud Grondel van AVVN. ‘Nu pachten de volkstuinverenigingen de grond van de gemeente via de SViN, en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de verhuur van tuinen aan de leden. De meeste volkstuinverenigingen in Rotterdam zijn sterke organisaties, maar sommige volkstuincomplexen zijn kwetsbaar. Het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers, is daar niet tegen opgewassen.'

Het rapport bevestigt het beeld dat de gemeente jarenlang weinig aandacht heeft gehad voor deze volkstuinen, en haar rol bij de handhaving heeft verzaakt. Wij als AVVN onderschrijven de conclusies van het rapport in grote lijnen en zeker dat de gemeente middelen moet uittrekken voor ondersteuning voor de besturen van de volkstuinen.

Het besturen van een vereniging is complex en daarom verdienen kwetsbare verenigingen steun van de gemeente bij het aanpakken van deze problematiek. Wij zijn blij dat het rapport er ligt zodat de gemeente maatregelen kan nemen. Echter onderschrijven wij ook dat deze problemen láng niet voor alle volkstuincomplexen in Rotterdam gelden, op zeventig procent van de volkstuinen gaat het goed met de leefbaarheid en veiligheid.

‘Wat ontbreekt bij alle steden, is dat er geen beleidsafdeling is voor volkstuincomplexen’, zegt Grondel. ‘Dit is bij sport wél normaal, terwijl het hier ook gaat om verenigingen die grond van de gemeente huren. Er is meestal enkel een afdeling vastgoed die de verhuur van de tuinen regelt. Ik pleit er daarom voor dat alle steden volkstuinen een expliciet onderdeel maken van een wethoudersportefeuille. Volkstuinen zijn belangrijk voor een gemeente en haar bevolking en verdienen daarom een samenhangende beleidsvisie en aanpak op alle relevante gebieden. Denk daarbij aan voldoende ruimte voor volkstuinen, huurbeleid, gezondheid, voedsel van nabij, groene ruimte, ecologie, versterken van de verenigingen in hun omgeving, klimaatadaptatie, en recreatie.'

 

AVVN samen natuurlijk tuinieren is de afgelopen tijd om commentaar gevraagd door journalisten. Dit heeft geresulteerd in twee artikelen die we graag met jullie willen delen:

 

Artikel van Binnenlands bestuur

Artikel in Stadszaken

Delen