permacultuur-deel1-field-farm-flower-food-harvest_CC0_PxHere
23 november 2023

Help wetenschappelijk onderzoek en doe mee met MoestuinMix!

MoestuinMix van CropMix

Wij werken samen met CropMix, een vijfjarig onderzoeksprogramma waar meer dan 70 wetenschappers en 25 akkerbouwers in samenwerken. Centraal staat de vraag hoe we in Nederland op een duurzame manier voedsel kunnen produceren. Doe jij mee aan hun citizen science project?

Onderzocht wordt of gewasdiversiteit hier een bijdrage aan kan leveren. Hierbij combineren boeren verschillende gewassen op één akker, bijvoorbeeld door strokenteelt. Dit bevordert de biodiversiteit op de akkers en kan ons helpen minder afhankelijk te worden van pesticiden. Geweldig toch?MoestuinMix 6 Nov-04 Transparant.png

Wat moet daarvoor gebeuren?

Een veelgehoorde vraag van akkerbouwers die strokenteelt overwegen is: welke gewassen gaan goed samen? Om daarachter te komen schakelt CropMix jullie graag in om verschillende combinaties te testen.

Ook jij kan meehelpen aan MoestuinMix

Heb jij in 2024 ongeveer 4 m2 aan moestuin tot je beschikking en lijkt het je leuk om gewascombinaties te testen? Doe dan mee aan het citizen science project MoestuinMix. Als je deelneemt ga je verschillende gewascombinaties met tuinbonen testen. De eerste combinatie met tuinboon is voor iedereen gelijk, de andere bestaat uit tuinboon en een gewas naar eigen keuze. Wees creatief! Alle data is waardevol. De zaden voor de tuinbonen ontvang je van CropMix. Daarnaast zijn twee onderzoekers op zoek naar moestuinders die meer willen vertellen over hun ervaring als zowel producent en consument van voedsel.

Meld je aan!

Meld je vrijblijvend aan met je e-mailadres via deze link. Later beslis je of je daadwerkelijk mee wilt doen en ontvang je een welkomstpakket met zaden en instructies voor het experiment. We hopen van harte dat veel tuinders mee zullen doen!

Help ons een handje door de poster van MoestuinMix uit te printen en op jullie tuincomplex op te hangen. Alvast heel erg bedankt! 

Button poster.png

---

Gerelateerd PhD onderzoek is op zoek naar moestuinders!

De rol van moestuiniers in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem.

Het is onmogelijk om de transitie naar een duurzamer voedselsysteem werkelijkheid te maken zonder de betrokkenheid van de maatschappij, vaak aangeduid als de consument. Echter neemt de afstand tussen producent en consument in het huidige voedselsysteem steeds verder toe door de toenemende rol van tussenkomende ketenpartners zoals bijvoorbeeld de supermarkt of horecagelegenheden.

Met deze afstand vermindert vaak ook de transparantie in de keten en daarmee de (onbewuste) kennis van consumenten over hun voedsel, de herkomst en de productie daarvan. En hoewel consumenten-perspectieven een belangrijke drijfveer of zelfs voorwaarde zijn voor een duurzame voedseltransitie, richt onderzoek zich vaak op veranderingen bij productie- of institutionele partijen.

Producent en consument tegelijkertijd

Om ook het maatschappelijk perspectief te betrekken bij de transitie, willen we daarom weten hoe we producent en consument duurzamer met elkaar kunnen verbinden door kennis (terug) te geven aan de maatschappij. 

Daarom willen we graag met moestuinders in gesprek. Moestuinders zijn een unieke groep binnen het Nederlandse voedselsysteem. Door hun eigen groenten en fruit te telen en te eten, zijn zij tegelijk zowel producent als consument. De verwachting is dat moestuinders hierdoor wellicht relevante kennis hebben.

Doe mee!

Heb je een moestuin en wil je dit onderzoek helpen? Meld je dan vrijblijvend aan via dit formulier of stuur een mail naar c.a.bodewes@vu.nl 

Hopelijk tot snel!

Vriendelijke Groeten,

Camilla Bodewes

----

Wageningen University & Research coördineert CropMix en het citizen science project.

Wil je meer weten of heb je vragen?
Neem contact op met moestuinmix@wur.nl voor vragen over het citizen science project. 
Neem contact op met c.a.bodewes@vu.nl voor vragen over het PhD onderzoek

Linkedin: /company/cropmix

Delen