Lieveheersbeestjes Austin ban
15 maart 2022

Kersvers Keurmerk komt eraan

Lieveheersbeestjes Austin ban

Iedereen kent het wel, van horen zeggen of lezen, of omdat je club eraan meedoet: het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van AVVN, oftewel ‘het Keurmerk’. Hét begeleidingsproject om meer natuur op het tuinpark te halen en te beheren. Het is inmiddels 27 jaar oud en dat is best wel op leeftijd voor een keurmerk. Tijd voor een grondige herziening!

Samen plannen maken

Samen met mensen uit de praktijk – van tuinparken en keurmerkadviseurs – hebben we de bouwstenen gelegd voor een vernieuwd keurmerkmodel. Wat in ieder geval wel blijft staan is de advisering en begeleiding en het verlenen van een onafhankelijk waarborg dat het gemeenschappelijk groen in harmonie met de natuur ingericht en beheerd wordt.

Wat wordt anders?

In het huidige model werken we nog met beoordelingen op basis van behaalde punten voor een breed aantal onderdelen. In het nieuwe Keurmerk gebruiken we geen cijfertjes meer. Voortaan kijken we naar de kwaliteit van plannen voor natuurlijk tuinieren en inrichting, beheer en onderhoud én of ze met resultaat opgevolgd worden. Zijn de plannen akkoord, dan krijgt het tuinpark een keurmerkbewijs van deelname. Dat bewijs maakt duidelijk: ‘hier wordt samen natuurlijk getuinierd’. Zijn vervolgens de plannen naar wens uitgevoerd, dan wordt een Keurmerk verleend.

Vignetten en certificaten

Nu is het nog zo: hoe meer punten behaald, des te meer stippen op het lieveheersbeestje, het symbool van het Keurmerk. De stippen zeggen we vaarwel. Om het nieuwe Keurmerk te behalen, moet je goed scoren op drie thema’s: biodiversiteit, milieu-duurzaamheid-klimaat en samen. Voor ieder thema kun je een vignet behalen en drie vignetten vormen samen het Keurmerk. Met certificaten voor bijzondere resultaten kun je het behaalde Keurmerk telkens versterken. Er is geen plafond meer, zoals nu bij vier stippen.
Het thema ‘samen’ is belangrijker geworden. Gezamenlijke processen staan centraal. Samen staat voor verbinding en draagvlak en met elkaar de schouders eronder zetten op het tuinpark. Het staat ook voor samenwerking met partners van buiten en voor kruisbestuiving en inbedding in de omgeving.

Meer eigen initiatief

Wensen van (potentiële) keurmerkdeelnemers hebben we meegenomen. Ieder tuinpark heeft zijn eigen behoeften. Daar spelen we op in. In het nieuwe Keurmerk bieden we meer maatwerk in advisering en begeleiding. Wie meedoet krijgt meer verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Daarmee krijgen tuinparken veel meer vrijheid om resultaten te bereiken. Als die vervolgens tot een Keurmerk leiden, blijft er stimulans voor verbetering en doorontwikkeling. En niet onbelangrijk: in de nieuwe opzet kunnen de kosten omlaag, waardoor het Keurmerk voor een grotere groep bereikbaar wordt.

Van oud naar nieuw

Voor de huidige houders van het Keurmerk komt er vanzelfsprekend een nette overgangsregeling. Het huidige Keurmerk blijft nog een tijdje geldig. De nieuwe opzet van het Keurmerk gaan we dit jaar in een proeftuinfase eerst uitgebreid testen.

Kijk voor meer informatie op de pagina van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren!

Wel aangesloten bij AVVN maar nog geen toegang tot ons besloten ledennet?

Wij sturen je de inloggegevens per mail.

Delen