samen-tuinieren---medegebruik-tuinpark---tuinpark-bovenaf---┬ępatrick-federi-via-unsplash
27 november 2021

Akkoord voor Amsterdamse volkstuinen

Nieuw Vredelust rijk plantenleven aan de waterkant

In december 2020 kwam het Amsterdams volkstuinwezen in opstand tegen plannen van de gemeente, ze wilden onder andere de huur verhogen met 800%. Nu is er een akkoord getekend door beide partijen met veel perspectief.

Nieuw Vredelust rijk plantenleven aan de waterkant.jpg

Het heeft even geduurd maar nu is er dan eindelijk een akkoord tussen de gemeente en de volkstuinverenigingen van Amsterdam. Na een jaar stevig onderhandelen zijn de scherpe kanten er af en is er een akkoord gesloten. Zo krijgen de tuinen een eigen budget, worden ze toegankelijker voor publiek en de krijgen de huurcontracten een langere looptijd. 

Huurcontract

De extreme huurverhoging van bijna 800% is van de baan, maar er is alsnog een kleine huurverhoging die geleidelijk over een periode van vijf jaar zal worden ingevoerd. De huurcontracten krijgen een looptijd van tien jaar. De meerinkomsten komen in een bijzonder eigen budget, dat de volkstuinparken zelf beheren en verdelen. 

Openbaar toegankelijk

De druk op de openbare ruimte en het groen neemt met de groei van de stad Amsterdam steeds verder toe. Volkstuinen nemen in het totale groenpalet van de stad een bijzondere positie in. Ze vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol, ze hebben een rijke biodiversiteit en bieden een gevarieerd groen gebied. 

Amsterdam bezit ruim 300 hectare aan volkstuinparken. In ruil voor de verlaging van de huurverhoging wil de gemeente dat de volkstuinparken zich openstellen voor het publiek, zodat de druk op het openbare groen afneemt. Ook moeten de volkstuinparken ervoor zorgen dat ze meer aansluiting vinden bij de buurt, door activiteiten te organiseren waar ook niet-tuinders welkom zijn. Verder moet de biodiversiteit behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt. 

Voorbeelden die ze aandragen van wat mogelijk is om de functie van de volkstuinen te verbreden zijn:

  • recreatieve fiets- en wandelroutes
  • sport en spel voor kinderen uit de buurt
  • tuin toegankelijk voor mindervaliden
  • collectieve moes- of pluktuinen
  • natuur- en milieuvriendelijke inrichting en beheer

Voor meer voorbeelden en informatie, neem een kijkje op onze pagina over recreatief medegebruik

Wethouder Van Doornick is blij dat er nu een akkoord ligt met de volkstuinparken. "Vorig jaar was er grote onrust onder de volkstuinders over de plannen van de gemeente. We hebben toen heel bewust een pas op de plaats gemaakt en we zijn sámen met de volkstuinders nieuwe plannen gaan maken. Ik ben trots dat we dit samen hebben bereikt. We zijn als gelijkwaardige partners opgetrokken en veel initiatief komt bij de volkstuinparken zelf vandaan. Die samenwerking wil ik heel graag vasthouden voor het vervolg van dit proces."

Foto (boven): Tuinpark Nieuw Vredelust 

Delen