Rotterdamse volkstuinverenigingen

Toekomst volkstuinen Rotterdam

Rotterdamse verenigingen

Volkstuinverenigingen in Rotterdam en AVVN maken zich zorgen over hoe de gemeente Rotterdam omgaat met haar volkstuinen. Eind dit jaar lopen de huurcontracten af, het is nog onbekend hoe de nieuwe overeenkomsten er uit gaan zien.

Wel is bekend dat de gemeente wil toewerken naar een kostendekkende huurprijs. AVVN heeft er meerdere malen bij de gemeente op aangedrongen om de volkstuinverenigingen erbij te betrekken. Helaas pakt de gemeente dat niet op.

Rotterdam lijkt ondanks haar ambitie om de stad te transformeren van een grijze naar een groene stad, de meerwaarde van de volkstuinparken niet in te zien. AVVN heeft een brief die door Platform Rotterdamse Volkstuinen is onderschreven, verzonden met de volgende oproep:

Wij doen een dringend beroep op de burgemeester, de wethouders, raadsleden en ambtenaren om wat in ieders macht is:

  • Op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de volkstuinverenigingen
  • De huurprijs voor 2023 niet te verhogen ten opzichte van 2022
  • Met een open blik naar het uitgangspunt van kostendekkende huur te kijken
  • In te zetten om volkstuinen aan te merken als maatschappelijk vastgoed

Uiteraard blijft AVVN opkomen voor haar leden in Rotterdam en druk uitoefen op de gemeente.

 

Delen