AVVN-kantoor

77ste Algemene Vergadering

Cosmea Dahlia 20210929_154139-

AVVN is een vereniging, met verenigingen, bonden en stichtingen als leden. Ieder van hen vertegenwoordigt een aantal tuinders, die we aangeslotenen noemen. Andere groen- en tuinliefhebbers kunnen zich aan ons verbinden als supporter.

Minimaal een keer per jaar komen we bij elkaar in een Algemene Vergadering.

Naast de verplichte agendaonderwerpen hebben we ook dit jaar een spreker kunnen vinden over een onderwerp dat ons als verenigingen, bonden en afdelingen raakt: vrijwilligers, hoe vinden, motiveren en behouden we hen. Vind je het leuk om onze Algemene Vergadering een keer te volgen en kennis met ons te maken? Meld je dan aan. Dat kan vanaf 1 maart 2023.

Log in via Mijn AVVN om je aan te melden. 

 

Programma

15-04-2023
10:00 - 10:25 uur Inloop
Kom je naar ons kantoor, zorg er dan voor dat je op tijd aanwezig bent. De zaal is vanaf 10.00 uur open. Om 10.25 uur sluiten we de toegang om te voorkomen dat laatkomers de vergadering verstoren.
10:30 - 11:00 uur Opening 77ste Algemene Vergadering AVVN
Onze voorzitter Ruud Grondel opent de vergadering. Daarna zal Mark Molenaar namens het Platform Vrijwillige Inzet NOV vertellen hoe we vrijwilligers kunnen werven, motiveren en behouden.
11:00 - 12:00 uur Behandeling van agendapunten
We behandelen vaste agendapunten zoals de notulen van de vorige vergadering, het bestuursverslag, het financieel verslag, de begrotingen, benoemingen en voorstellen.
12:00 - 12:30 uur Stemmingen en sluiting
We gaan stemmen over de diverse agendapunten en voorstellen. Daarna behandelen we vooraf ingezonden vragen voor de rondvraag. Nadat de uitslag van de stemmingen is bekend gemaakt sluit onze voorzitter de vergadering.