Is de mail niet goed leesbaar?
Bekijk deze e-mail in je webbrowser

 
 

Omgevingswet, bescherm je volkstuinvereniging en AVVN-bestuursfunctie

februari 2024
 

Beste bestuursleden,

In deze nieuwsbrief:

 • Omgevingswet wijziging: participatie organiseren
 • Stichtingen en Verenigingen loket
 • Bescherm je vereniging voor bedreigingen van buitenaf
 • Werven en behouden van actieve personen voor je vereniging
 • Meer gratis themabijeenkomsten voor bestuursleden
 • Verspreid op de vereniging informatie over aardappelziekte
 • AVVN zoekt bestuursleden
 

Omgevingswet wijziging: participatie organiseren

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 gewijzigd. Alle oude wetten zijn bij elkaar gevoegd in één wet; de Omgevingswet. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

 

Overheden zijn verplicht omwonenden en bedrijven vroeg te betrekken bij de plannen, dit heet participatie. Dit zodat burgers, belanghebbenden en andere betrokkenen meer inspraak krijgen bij beslissingen over hun fysieke leefomgeving. 

 

Heb je een plan? Dan ben je initiatiefnemer. Je moet dan in het Omgevingsloket uitzoeken of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Ook worden initiatiefnemers aangemoedigd om aan participatie te organiseren. Dit is verplicht wanneer het gaat om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

 

Stichtingen en Verenigingen Loket

Als bestuurslid van een vereniging moet je veel dingen regelen. Daar horen fiscale vragen over btw, administratie en omzetaangifte bij. Dit Stichtingen en Verenigingen Loket van de Belastingdienst geeft antwoord op vragen die je hebt over verenigingen en belasting, handig!

 
Kopie van Kopie van Ontwerp zonder titel (12)
 

Bescherm je vereniging voor bedreigingen van buitenaf

Een aantal volkstuinverenigingen staan op het punt om te verdwijnen en anderen worden in hun voortbestaan bedreigd. Vaak omdat de gemeente of de eigenaar van de grond een nieuwe bestemming heeft voor de grond, zoals een woonwijk of een sportveld. Hoe veilig is jullie volkstuin voor gevaren in de toekomst?

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en actieve leden van volkstuinen die de bestaanszekerheid van hun volkstuin op lange termijn aandacht willen geven.

 • Datum: Zaterdag 28 februari
 • Tijd: 19:30 tot 21:00 uur
 • Locatie: VTV Lusthof in Rotterdam
 • Aanmelden kan via onze website

tonen

 

Werven en behouden van actieve personen voor je vereniging

Zijn jullie op zoek naar personen die zich actief als vrijwilliger willen inzetten voor jullie vereniging? Kom voor nieuwe benaderingen en tips naar onze speciaal hiervoor opgezette interactieve werkbijeenkomst.

 • Datum: Zaterdag 17 februari
 • Tijd: 11:00 tot 13:00 uur
 • Locatie: Kantoor AVVN in Utrecht
 • Aanmelden kan tot 10 februari via onze website

Meer gratis themabijeenkomsten voor bestuursleden:

Speciaal voor bestuursleden en commissieleden van tuinverenigingen organiseren wij een aantal nieuwe themabijeenkomsten. Wat er de komende maand op de planning staat:

Hou onze activiteitenpagina in de gaten voor meer themabijeenkomsten. 

 
Blad aangetast door aardappelziekte
 

Verspreid op de vereniging informatie over aardappelziekte

De aardappelziekte Phytophthora infestans vormt een serieuze bedreiging voor alle aardappelteelt in Nederland. In 2023 vond de zwaarste Phytophthora-aantasting in 30 jaar plaats. Door de grote infectiedruk bezweken ook aardappelrassen die een verbeterde resistentie hebben tegen de ziekte. 

 

De ziekte treft zowel professionele als hobbymatige telers. Het vergt gezamenlijke inzet om de beruchte ‘aardappelziekte’ dit jaar succesvol te beheersen. Die oproep deed de Taskforce Phytophthora van BO Akkerbouw. 

 

Ook voor volkstuinen geldt de wettelijke plicht om Phytophthora te beheersen. Wellicht kunnen jullie op de vereniging de volgende informatie ophangen/verspreiden:

 

AVVN zoekt bestuursleden

Voor het bestuur van AVVN zijn wij op zoek naar bestuursleden; een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het AVVN-bestuur is een strategisch en collegiaal opererend bestuur. Samenwerken als team staat centraal bij het functioneren. Bestuursleden worden ondersteund door medewerkers van het AVVN-team en een boekhouder. 

tonen

 
 
Vragen? Neem contact met ons op!

.

Team AVVN - Madelon Veerman

Madelon Veerman
Relatiebeheer
info@avvn.nl

 

Kopie van Zonder titel (340 x 340 px) (5)

Francis Flohr
Beleidsadviseur
info@avvn.nl

 

Sanne Handtekening

Sanne Veel
marketing en content
marketing@avvn.nl