Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Dit veld is verplicht in te voeren!

Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te creëren.

Error message here!

Terug naar het inlogscherm

Afsluiten
Top
Nieuwe beheerder Rotterdamse volkstuinen:  De Stichting Volkstuinen in Nederland

Nieuwe beheerder Rotterdamse volkstuinen: De Stichting Volkstuinen in Nederland

De Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) is vanaf vandaag de nieuwe beheerder van de volkstuinen in Rotterdam. Deze ochtend ondertekenden de SVIN en de gemeente Rotterdam op het Stadhuis het beheercontract. Hiermee is na ruim 2 jaar verkenningen, veldonderzoek en beraadslagingen duidelijkheid gekomen voor de ruim 40 volkstuinparken met zo’n 5.000 tuinders.

De constructie is dat de SVIN de volkstuinparken van de gemeente huurt en ze onderverhuurt aan de afzonderlijke tuinverenigingen. Daarmee krijgen de verenigingsbesturen meer dan voorheen het geval was een verantwoordelijke rol en meer invloed en zeggenschap in het reilen en zeilen op het tuinpark en in de vereniging. De SVIN zal hen in de opstartfase hierin coachen en begeleiden. De individuele tuinders huren hun tuinen niet meer, maar krijgen die in gebruik door hun verenigingslidmaatschap. Om de lokale contacten te optimaliseren opent de SVIN op korte termijn een Steunpunt Volkstuinen Rotterdam.

Tot het takenpakket van de SVIN behoort onder meer het onderhoud aan de verhardingen, de terreinafscheidingen en het openbaar groen van de volkstuinparken. Samen met de gemeente houdt zij toezicht op eventuele overtredingen op de tuinparken. Verder int de SVIN de huren. Alle tuinders met een zelfde type tuin, te weten volkstuin of nutstuin, gaan dezelfde prijs betalen. Voor sommigen stijgt de prijs per m2, voor anderen zal die juist dalen. Om iedereen te laten wennen is een overgangsperiode van 3 of 5 jaar overeengekomen, waarin de huren stapsgewijs gelijk worden getrokken.

Voorzitter Ruud Grondel van de SVIN is ingenomen met de overeenstemming en overeenkomst met de gemeente. “Het is goed voor het Rotterdamse volkstuinwezen dat een partij met wortels in de volkstuingrond verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud.” Tevredenheid ook over de looptijd van het contract: effectief 10 jaar. “We zijn een toekomstgerichte organisatie, dat biedt perspectief om samen met de tuinverenigingen een innovatief en divers aanbod van volkstuinen te ontwikkelen”.

Wethouder Robert Simons van Stedelijke Ontwikkeling verwacht een goede samenwerking met de SVIN. Hij geeft aan dat de gemeente heeft geïnventariseerd waar op de volkstuinparken nog sprake was van achterstallig onderhoud. Dat wordt dan nog aangepakt, zodat de SVIN een goede start maakt.

Er is ook een nieuwe website: Tuinieren in Rotterdam

Foto van links naar rechts: Ruud Grondel (voorzitterSVIN), Harry Staas (secretaris SVIN) en wethouder Robert Simons.

ondertekenen